Gratis Proefweek!

Claim nu!

Gratis Proefweek!

Claim nu!

Update voor alle GoHealth leden

Geplaatst op 17-03-2020

Op 14 maart hebben wij – met pijn in ons hart – onze deuren moeten sluiten tot tenminste 6 april. Dat is bij jullie allen bekend. Een noodzakelijke overheidsmaatregel met grote gevolgen voor jou, maar ook voor onze medewerkers en onze clubs. We hopen vooral dat iedereen in beweging en gezond blijft, ook nu wij onze deuren hebben moeten sluiten.
 
Via de GoHealth app stellen wij online trainingen beschikbaar om ook thuis fit en gezond te kunnen blijven. Hou onze sociale media in de gaten voor nieuws hierover.

Zoals eerder aangegeven is het hartverwarmend om jullie lieve reacties te mogen vernemen. Wij voelen ons echt gesteund en hopen dat we samen – in goede gezondheid - door deze crisis komen.

Aanstaande vrijdag staat de maandelijkse incasso op de planning. Graag geven wij bij deze zo goed mogelijk een toelichting hoe wij daar mee om zullen gaan.

Gaat de incasso op 27 maart 2020 door?
Ja, wij moeten deze incasso uitvoeren om de bedrijfsvoering te bekostigen en het is nog niet duidelijk op dit moment hoe we hier volgens onze normen van klantgerichtheid en wettelijke regelingen anders mee om zouden moeten gaan. Beleid van de overheid is juist om de economisch processen zoveel mogelijk in stand te houden om een totale collaps te voorkomen. Zodra er wel duidelijkheid is mag u op onze integriteit rekenen dat wij daar passend mee om zullen gaan.

Heb ik recht op compensatie?
Een logische en terechte vervolgvraag. Uit de informatie die wij hebben ontvangen van NL Actief, de overkoepelende brancheorganisatie voor ondernemers in het sport- en bewegingsbedrijf, is het antwoord vooralsnog nee, maar dat kan later nog veranderen.

Dit antwoord vraagt om een nadere uitleg:
Nederland verkeert in een ongekend uitzonderlijke situatie. Dat wij onze diensten niet kunnen aanbieden komt door de ingrijpende overheidsmaatregel en vormt een overmachtssituatie. Daarnaast was sporten in een sportclub – gelet op de richtlijnen van het RIVM – ondertussen onmogelijk geworden. 

Op grond van de wet is ontbinding van de tussen ons gesloten overeenkomst ‘gelet op de bijzondere aard van de situatie’ niet mogelijk. Ook het opschorten van je betalingsverplichting over de drie weken dat we gesloten zijn, is niet mogelijk. Op dit moment is het dus onmogelijk om te stellen dat wij verantwoordelijkheid moeten of kunnen nemen door je direct te compenseren voor de drie weken dat wij gesloten zijn. Eventuele sportclubs die dat wel doen, nemen daarmee mogelijk onterechte besluiten waarvan ze de consequenties niet kunnen overzien. Wij kiezen er bewust voor om af te wachten wat volgens algemeen aanvaardbare normen en praktijken wel juist is om te doen.

Wat en wanneer dan wel?
Wij zullen de komende periode de juiste ontwikkelingen en beste aanpak in kaart brengen, onderzoek doen, onder andere via Feedback4Sports en zo spoedig mogelijk bij je terugkomen met een passende oplossing, waarmee we je hopelijk tevreden kunnen stellen. Je hoeft dus zelf geen actie te ondernemen, dat zullen wij doen.

Deze uitzonderlijke situatie vraagt veel van iedereen. Wij blijven de richtlijnen van de overheid en de RIVM volgen en gaan zodra het mag en wij het verantwoord vinden weer open. Jouw gezondheid en die van onze medewerkers en veilig sportplezier staan bij ons altijd bovenaan. 

Ons noodpakket voor uitzonderlijke situaties
Het bovenstaande is een uitwerking van hoe wij om willen gaan met de aanstaande incasso in deze uitzonderlijke situatie. Wij denken dat deze regeling het meest behulpzaam is voor iedereen omdat we met de gebruikelijke maandelijkse bijdrage onze dienstverlening na de sluitingsperiode weer kunnen opstarten. Wij realiseren ons echter, dat er ook onder onze leden mensen uitzonderlijk hard getroffen kunnen zijn. Indien jij persoonlijk in een acute financiële nood terecht bent gekomen, verzoeken we je vriendelijk een mail te sturen met feitelijke toelichting over jouw toestand. Wij willen jouw situatie dan kort en zuiver kunnen beoordelen op daadwerkelijke nood om vandaaruit in goed overleg met elkaar een eerlijke en passende oplossing te zoeken. Met elkaar en voor elkaar.

Mochten er nieuwe aanwijzingen komen of duidelijkheid over de (her)opening in zicht zijn, dan zullen we jullie via de mail, onze website en sociale media op de hoogte houden.

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen, laat het ons weten. Wij hopen op jullie begrip.

Blijf bewegen en wees voorzichtig, let goed op elkaar en help elkaar waar mogelijk.

We zien elkaar via de GoHealth app of bij een hopelijk spoedige (her)opening.

Deel dit bericht:

Wil jij op de hoogte blijven of er een GoHealth vestiging bij jou in de buurt opent of wil je zelf een club starten?

Beweging als MedicijnStart nu met ons 12 weken programma!