Gratis proefweek!

Claim hier!

Gratis proefweek!

Claim hier!

GoHealth en Technogym in BodyLife

Geplaatst op 01-06-2018

GoHealth en Technogym brengen circuittraining naar nieuw niveau.

‘Go for a better lifestyle’. Dit is de slogan van de nieuwe healthclub-keten GoHealth. Met reeds drie vestigingen en groeiaspiraties naar minimaal 25 vestigingen, timmeren ze met hun concept gebaseerd op circuittraining hard aan de weg. Een belangrijke partner is Technogym met de BIOCIRCUIT-training. 

Door: Niek Arts 

GoHealth profileert zich met kennis van buiten de fitnesssector. De twee oprichters, Jelle Scherrenberg en Anton Wennekes, hebben hun krachten in 2017 gebundeld met Govert Janssen. Deze unieke ondernemers-cocktail staat garant voor succes. Jelle is al 25 jaar actief in de fitnesswereld, Govert heeft veel ervaring met klantloyaliteit en Anton was als franchiser actief in de retail. Ze zoeken nu voor hun GoHealth-formule nieuwe franchisenemers. 

GoHealth uitgelegd
Waar staat GoHealth precies voor? Jelle: “Bij ons ligt de focus op een gezonde exploitatie van circuit tness. Daarbij zetten we de klant en zijn wensen centraal. GoHealth kenmerkt zich door een kleinschalige opzet en persoon- lijke coaching. We benaderen met alleen cir- cuittraining een interessante doelgroep.” 

“Hiervoor hebben we een nieuw belevings- concept ontwikkeld. Met een altijd op de klant afgestemd lifestyle programma (bewe- ging en voeding), in een nette, plezierige en luxe omgeving. Met intensieve en persoon- lijke begeleiding wordt gezorgd dat de per- soonlijke doelen van de klant ook écht gerea- liseerd worden. Hiervoor zijn er twee belang- rijke voorwaarden. De eerste: goed opgeleide instructeurs op de vloer. De tweede: de hoog- waardige tnessapparatuur van Technogym.”

BIOCIRCUIT van Technogym
Voor de nieuwste vestiging in Rijnsburg ver- trouwt GoHealth volledig op BIOCIRCUIT van Technogym. Een keuze waar marketingmana- ger van Technogym Henk Jan Thoes trots op is. “Bij GoHealth benutten ze op een unieke manier de kracht van BIOCIRCUIT. De klanten die er sporten, ‘doen het sporten erbij’. Daar- bij heeft iedere klant zijn eigen doel en moti- vatie. Het mag niet te veel tijd kosten en het 

moet laagdrempelig zijn. Een trainingsrondje duurt dan ook maximaal 30 minuten.” “BIOCIRCUIT biedt een training op maat waarmee je diverse tnessdoelen in korte tijd bereikt. Het circuit biedt alles wat er no- dig is om de spieren maximaal te activeren. Verder kenmerkt het zich door het uitgebrei- de persoonlijke programma dat gekoppeld is aan onze digitale omgeving: de MyWellness Cloud. Hierdoor neemt de kans op fouten af, stelt de apparatuur zich standaard zelf in en is alles op persoonlijk niveau te volgen. Ide- aal voor de klant, maar ook voor de instruc- teur die zo snel meerwaarde biedt en goed kan motiveren.”

Customer journey

Bij GoHealth staat de klantbeleving centraal. Hierbij speelt de kennis over klantloyaliteit van Govert een doorslaggevende rol. Govert: “Klantloyaliteit is dé uitdaging in de tness- sector. Ik kom van buiten de sector en verbaas me erover hoe groot het verloop bij sport- scholen is. Dit willen wij bij GoHealth voorko- men. Daarvoor heb ik de ‘customer journey’ van nieuwe klanten bij ons in kaart gebracht.”

“Er zijn een aantal belangrijke contactmo- menten, waar we extra aandacht aan schen- ken. De belangrijkste zijn de eerste kennis- making en het intakegesprek. De volgende is tijdens het sporten: onze instructeurs ken- nen de klanten en weten de persoonlijke trai- ningsdoelen. Naast gewoon intermenselijk contact maken we volop gebruik van de data

die we via de MyWellness Cloud van Techno- gym krijgen. Als iemand een tijdje niet komt, informeren we bijvoorbeeld wat de reden hiervan is. Zo maken we van onze klanten echte fans.”

Jelle: “Voor een optimale klantbeleving heb je hoogwaardige tnessapparatuur, goede instructeurs en een uitnodigend concept no- dig. Dit vinden klanten bij ons en dat krijgen we ook van ze terug. Ze komen bij ons om ‘lekker en snel te sporten’. Voor hen is de persoonlijke benadering, goede ondersteu- ning en de ruim opgezette en nette sportom- geving belangrijk. Daarvoor trekken ze graag de portemonnee!”

Franchisers gezocht

GoHealth heeft nu drie vestigingen, in Rijns- burg, Rotterdam en Vlaardingen. De formule wordt nu als franchiseformule verder uitge- rold. Geïnteresseerde franchisers kunnen zich melden. Govert: “Vanuit GoHealth Uni- ted ondersteunen we de nieuwe franchisene- mers. We zijn vanaf het begin bij ze betrok- ken. Vanaf het vinden en nancieren van het pand, tot de marketing, nanciële onder- steuning en grande opening. Wij zijn groot fan van Technogym en raden BIOCIRCUIT zeker aan! Maar de uiteindelijke keuze is aan de franchiser zelf!” 

Bekijk dit artikel ook op de site van BodyLife.

Deel dit bericht:

Wil jij op de hoogte blijven of er een GoHealth vestiging bij jou in de buurt opent of wil je zelf een club starten?

LESS STRESS WEKEN100% IN BALANS. STRESSVERMINDERING